Kontakt

Om du vill kontakta oss är det enklaste sättet att skicka ett mail till info@simchild.se

Gunilla Egonsdotter

gunilla

Gunilla Egonsdotter är socionom och systemutvecklare. Hon har tidigare varit verksam som socionom men under de senaste 14 åren undervisat vid Mittuniversitetet i socialt arbete,främst med inriktning mot barn och familj, barnrätt samt myndighetsutövning. För närvarande är hon anställd vid Högskolan i Jönköping som forskningsassistent inom projektet SimChild.

Funktion .... : Ansvarig för praktiskt anknytning, utformning av indata
Titel ....... : Fil.kand Socialt Arbete, Fil.mag Informatik
Telefon ..... : 070-2055031
Epost ....... : gunilla.egonsdotter@simchild.se
Mer info .... : CV

 

Klas Borell

klas

Klas Borell är professor i sociologi och socialt arbete vid Högskolan i Jönköping. Hans forskning har ofta berört frågor som ligger i skärningspunkten mellan ämnena sociologi och socialt arbete, till exempel socialt utanförskap och sociala konflikter, integrationsfrågor, religionens sociala betydelse och förändringar av familjelivet. Borell har tidigare varit verksam vid Mittuniversitetet och som gästprofessor vid American University of Beirut, Libanon, och vid flera universitet i USA. Han är en aktiv deltagare i internationella samhällsvetenskapliga sammanslutningar och har varit ledamot av olika beredningsgrupper vid svenska forskningsråd. Borell var under åren 2012–2014 redaktör för Sveriges sociologförbunds tidskrift Sociologisk Forskning.

Funktion .... : Projektledare
Titel ....... : Professor Sociologi
Telefon ..... : 036-101947, 070-3240605
Epost ....... : Klas.Borell@simchild.se
Mer info .... : CV

 

Joel Palmius

joel

Joel Palmius är disputerad i data- och systemvetenskap samt har en kandidatexamen i psykologi. Han är för närvarande VD för IT-konsultbolaget Data Collection Östersund AB som arbetar med systemutveckling rörande stöd för olika forskningsprojekt inom samhällsvetenskaper och psykologi. Joel har tidigare arbetat med undervisning inom programmering, systemering och nätverksteknologi. Förutom sitt arbete inom företaget arbetare han i olika open-source -projekt som till exempel MakeHuman. 

Funktion .... : Programmering
Titel ....... : Fil.dr Data och Systemvetenskap, fil.kand Psykologi
Telefon ..... : 063-517309, 070-2833355
Epost ....... : joel.palmius@simchild.se
Mer info .... : Hemsida