Välkommen

Utbildningsprojektet SimChild: Datorbaserad simulering av barnavårdsutredningar för grund- och vidareutbildningar av socionomer

Att möta barn i svåra livssituationer och att se till deras behov tillhör socialtjänstens mest centrala men också mest utmanande uppgifter. SimChild – ett pedagogiskt program som baseras på datorsimuleringar av barnavårdsutredningar – vill ge såväl yrkesverksamma socionomer som studenter inom socionomutbildningar möjligheter att stärka förmågan att hantera de problem som kan uppstå under en utredning.

SimChild är ett treårigt utvecklingsprojekt, finansierat av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Projektet bedrivs vid Högskolan i Jönköping och leds av Klas Borell, professor i sociologi och socialt arbete. Projektets forskningsassistent är Gunilla Egonsdotter, socionom och systemvetare, och projektet bedrivs i samverkan med Joel Palmius, doktor i systemvetenskap och chef för företaget Data Collection AB.

SimChild stöds av en nordisk referensgrupp av forskare inom pedagogik, juridik och socialt arbete och av personer verksamma inom olika myndigheter.

Intresserad av nyheter om SimChild? Följ oss på facebook - https://www.facebook.com/simchildproject/.

Vill du veta mer om SimChild? Skriv till info@simchild.se eller kontakta Klas Borell, klas.borell@ju.se